Ngày 31/7/2020,hội đồng nhân dân xã Gia Phố huyện Hương khê tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2020. Dự kỳ họp có các ông: -Đặng Tuấn Anh ,Huyện ủy viên,trưởng phòng tài chính huyện, Thái Bá Đức huyện ủy viên,chủ tịch hội cuuj chiến binh huyện; đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện Hương Khê ứng cử tại xã;Bí thư Đảng Ủy xã, lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã;