ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HỘI VIÊN NÔNG DÂN XÃ GIA PHỐ
10/03/2022 02:40
sáng hôm nay ngày 10/03/2022,xã Gia Phố đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới
ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HỘI VIÊN NÔNG DÂN XÃ GIA PHỐ

ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HỘI VIÊN NÔNG DÂN XÃ GIA PHỐ

          Trong bối cảnh đại dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của hội viên nông dân nhưng phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được hội viên nông dân xã Gia Phố hưởng ứng một cách tích cực.

          Trong ngày 8/3/2022 thực hiện sự chỉ đạo của BTV Hội nông dân huyện, BCĐ, BQL xây dựng nông thôn mới của xã và kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022 của Hội nông dân xã. Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã tập trung chỉ đạo các chi hội tận dụng thời tiết mát mẻ tập trung trồng hàng rào xanh và lắp đặt hệ thống bể lắng nước sinh hoạt. Kết quả trồng được 500m hàng rào xanh tại chi hội Phố Hòa, Phố Hương; lắp đặt 15 hố xử lý nước thải nước sinh hoạt tại chi hội Phố Thịnh và Đông Thịnh.

Tác giả: Nguyễn Thị Bích - Nguồn: ban biên tập