HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ KHÓA XX TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 13 NHIỆM KỲ 2016- 2020
31/07/2020 08:37
Ngày 31/7/2020,hội đồng nhân dân xã Gia Phố huyện Hương khê tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2020. Dự kỳ họp có các ông: -Đặng Tuấn Anh ,Huyện ủy viên,trưởng phòng tài chính huyện, Thái Bá Đức huyện ủy viên,chủ tịch hội cuuj chiến binh huyện; đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện Hương Khê ứng cử tại xã;Bí thư Đảng Ủy xã, lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã;
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ  KHÓA XX TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 13 NHIỆM KỲ 2016- 2020

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 13HĐND xã Gia Phố

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe UBND xã trình bày các Báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối  năm 2020; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp trước, HĐND xã khóa XX và các Tờ trình của UBND xã trình tại kỳ họp. Nghe Thường trực HĐND xã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 và các Tờ trình của HĐND xã trình tại kỳ họp; nghe các Ban HĐND xã trình bày các báo cáo thẩm tra các ban HĐND xã trình kỳ họp; Ban Thường trực UB MTTQ xã trình bày Thông báo về công tác tham gia xây dựng củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 
Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Đặng Tuấn Anh - UV BCH Đảng bộ huyện, trưởng phòng tài chính huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ họp của HĐND xã,đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội của UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí cũng đã trả lời 1 số nội dung, giải trình 1 số ý kiến của các cử tri.
                      Với sự điều hành linh hoạt của Đoàn chủ tọa kỳ họp và tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao của các ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XX. Kỳ họp thứ 13 - HĐND xã Gia Phố đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã đã lắng nghe các kiến nghị của các cử tri và đx cử cán bộ chuyên môn cùng lãnh đạo đã trả lời , giải thích thỏa đáng các thắc mắc của cử tri.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt - Nguồn: Ban biên tập