Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh-Tư pháp năm 2021.Triển khai phương hướng - nhiệm vụ
08/01/2022 05:05
Chiều ngày 6/01 năm 2021, Xã Gia Phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh - tư pháp năm 2021.Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh-Tư pháp năm 2021.Triển khai phương hướng - nhiệm vụ

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng CHÍ: Lê Xuân Dũng phó trưởng công an Huyện, đồng chí Trần văn Hương phó trưởng phòng tư pháp huyện cùng các đồng chí đi trong đoàn.

Đồng chí Lê Văn Việt phó chỉ huy quân sự xã thông qua báo cáo tổng kết công tác quốc phòng - an ninh - tư pháp năm 2021.

Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo nêu: Trong năm 2021, Xã Gia Phố triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình dịch bệnh Covid 19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác quốc phòng địa phương của xã đã đạt được những kết quả quan trọng. Xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả. Sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện đã từng bước được củng cố, việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh luôn được huyện quan tâm chỉ đạo chặt chẽ; Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được tăng cường. Bên cạnh đó, việc giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng được phối hợp triển khai kịp thời

Năm 2022, xã tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác tập huấn, tổ chức huấn luyện cho đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo phân cấp; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thẩm định xét duyệt hồ sở cho các đối tượng theo QĐ số 290, số 142, 62 và số 49 của Thủ tướng Chính Phủ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,Lê Xuân Dũng phó trưởng công an Huyện  ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của LLdqtv xã trong thực hiện nhiệm vụ QP - QS địa phương 2021. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QP - QS địa phương năm 2022; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

Nhân dịp này, ban chỉ huy quân sự huyện tặng giấy khên  danh hiệu  cho các  cá nhân,tập thể đã có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.


Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt - Nguồn: Ban biên tập