Gặp mặt sinh viên đậu vào đại học năm thứ nhất - năm 2022
19/02/2022 12:02
Sáng 04/02/2022, xã Gia Phố tổ chức gặp mặt đàu xuân các sinh viên đậu vào đại học năm thứ nhất 2022.
Gặp mặt sinh viên đậu vào đại học năm thứ nhất - năm 2022

Tại buổi gặp mặt có các thành phần lãnh đạo ub, đảng ủy, cán bôj cốt cán ub cùng tất cả các bạn tân sinh sinh viên năm nhất các trường đại học,các em trên toàn xã Gia Phố