15-08-2018 - 10:59

Xã Gia Phố tổ chức thành công đại hội dịch vụ HTXNN và môi trường Gia Ninh

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác tháng 8 năm 2018. Chiều ngày 15/8/2018 tại hội trường tầng 2 UBND xã đã tổ chức đại hội hợp tác xã dịch vụ NN và môi trường Gia Ninh. Về tham dự cùng Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV- BT ĐU, đồng chí Phạm Đức Thạch PBT - CT UBND xã, Đồng chí Đặng Hồng Thanh PBT- CTHĐND xã và các đại biểu về tham dự đại hội.

Tại đại hội đoàn chủ tịch đã thông qua đề án hợp tác xã và kế hoạch thu các dịch vụ HTX NN và môi trường. Đại hội đã biểu quyết và thống nhất về dịch vụ HTX NN thu mỗi sào 35 ngàn đồng và HTX môi trường thu mỗi tháng 10 ngàn đồng/ hộ.

Thay mặt lãnh đạo UBND xã đồng chí Lê Quang Hòa PCT -UBND xã đã phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Đại hội cũng sáng suốt bầu ra Ban quản trị mới gồm 3 thành viên; Đồng chí Lê Văn Khánh trúng cử chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX, đồng chí nguyễn Văn Sơn PCN HTX và đồng chí Nguyễn Thị Thảo Kiểm soát viên.

Cũng tại đại hội đại diện lãnh đạo địa phương đã tặng quà cho các thành viên hội đồng quản trị cũ không tái cử trong nhiệm kỳ

Đại hội HTX NN và môi trường Gia NInh xã Gia Phố đã thành công tốt đep. Hứa hẹn sẽ đóng góp rất lớn cho sự phát triển bền vững NN và môi trường xã nhà góp phần xây dựng và củng cố các tiêu chí NTM bền vững trong thời gian tới./.

Đặng Long

. . . . .