30-10-2018 - 07:56

Xã Gia Phố tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhà truyền trống xã Gia Phố

Chiều ngày 30/10/2018 tại UBND xã đã tổ chức nghiệm thu công trình nhà truyền thống xã Gia Phố. Tham dự đoàn nghiệm thu có các đồng chí trong Ban quản lý, Ban giám sát cộng đồng của xã. Đại diện nhà thầu và tư vấn giám sát công trình.

Sau khi kiểm tra thực tế các hạng mục về kỹ thuật so với thiết kế hội đồng đã tổ chức làm việc. Nhà truyền thống xã Gia Phố có tổng giá trị 1,9 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách xã và XHH, thời gian triển khai xây dựng 5 tháng. Nhà truyền thống xã Gia Phố khi hoàn thành gồm có các chức năng; Là nhà truyền thống ghi nhớ lịch sử truyền thống của xã qua các thời kỳ, Phòng họp số 2 và các phòng làm việc các tổ chức chính trị. Việc đưa vào sử dụng nhà truyền thống xã Gia Phố là việc làm cấp bách vì nhà truyền thống  cũ đã xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng. Ngoài nội dung chính là nhà truyền thống việc nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà mới còn góp phần giải quyết tốt nhu cầu phòng làm việc cho cán bộ các ngành đoàn thể xã.

Đặng Long

. . . . .