21-11-2018 - 04:06

Xã Gia Phố tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác tháng 11. Sáng ngày 20/11 tại nhà văn hóa xã Gia Phố. UBND xã đã tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tới dự cùng buổi lễ có đồng chí Đặng Văn Toàn UVBTV- TBan DV, trưởng đoàn theo quyết định 95 chỉ đạo phong trào xã. Ở xã có Các đồng chí trong TT ĐU, H ĐND, UBND, MTTQ và trưởng các Ban nghành đoàn thể cấp xã. Toàn thể cán bộ giáo viên, viên chức đang công tác trên địa bàn xã và hội cự giáo chức xã tham dự buổi lễ.

sau lời khai mạc của đồng chí Phạm Đức Thạch chủ tịch UBND xã và báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018 do đồng chí Lê Quang Hòa trình bày. Đại diện cô giáo Nguyễn Thị Nga đã phát biểu bày tỏ cảm xúc trong ngày 20/11. 

Phát biểu kết luận và bế mạc buổi lễ đ/c Nguyễn Tiến Dũng HUV BT ĐU đã phát biểu ghi nhận đánh giá kết quả của sự nghiệp giáo dục xã nhà trong năm qua đồng thời giao nhiệm vụ trong thời gian tới cho các trường phát huy truyền thống xã anh hùng và truyền thống hiếu học tiếp tục quan tâm chất lượng dạy và học để đưa phong trào giáo dục xã nhà ngày càng phát triển.

Đặng Long

. . . . .