27-12-2018 - 01:15

Xã Gia Phố tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XX

Thực hiện chương trình kế hoạch của TT HĐND xã sáng ngày 26/12/2018 tại hội trường tầng 2 UBND xã kỳ họp thứ 7 H ĐND xã đã diễn ra. Tham dự kỳ họp về phía huyện có đồng chí Đặng Văn Toàn UVBTV- Trưởng Ban DV HU, trưởng đoàn công tác theo quyết định 95 chỉ đạo phong trào xã, các đại biểu H ĐND huyện ứng cử tại khu vực. Các đồng chí trong TT ĐU, HĐND, UBND, MTTQ các Ban ngành đoàn thể xã, cùng các vị đại biểu H ĐND xã, các đồng chí BT, thôn trưởng, hiệu trưởng 3 trường học trên địa bàn.

Đ/c Đặng Hồng Thanh PBT- CT HĐND xã khai mạc kỳ họp

Sau khi nghe các báo cáo trình trước kỳ họp. Đã tiến hành thảo luận các nội dung và các ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp.

Đ/c Lê Đình Nam phát biểu tại kỳ họp

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của cử tri. Đc Đặng Văn Định đại diện chuyên môn đã tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri.

Cũng tại kỳ họp đồng chí Phạm Đức Thạch chủ tịch UBND xã đã phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri và giải trình một số ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp

 

 

Đ/c Phạm Đức Thạch PBT Chủ tịch UBND xã phát biểu và giải trình tại kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV- BT ĐU đã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp đánh giá kết quả trong năm qua và giao một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng HUV- BT ĐU xã phát biểu  tại kỳ họp

Kỳ họp đã kết thúc tốt đẹp và thông qua một số nghị quyết tại kỳ họp sau một ngày làm việc và hoàn thành các chương trình đề ra./.

Đặng Long

 

. . . . .