20-04-2018 - 04:46

xã Gia Phố tổ chức đại hội lần thứ 3 hội nạn nhân chất độc DDioxin nhiệm kỳ 2018 - 2013

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện hương Khê và được sự nhất trí của TT Đảng ủy, HĐND và UBND xã Gia Phố. Ngày 20 tháng 4 năm 2018 hội nạn nhân chất độc da cam dioxin đã tiến hành đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện hương Khê và được sự nhất trí của TT Đảng ủy, HĐND và UBND xã Gia Phố. Ngày 20 tháng 4 năm 2018 hội nạn nhân chất độc da cam dioxin đã tiến hành đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tới dự cùng đại hội ở huyện có đồng chí Nguyên Văn Thực chủ tịch Hội nạn nhân chất độc dioxin huyện Hương Khê. Ở xã có các đồng chí trong TT ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ và các Ban nghành đoàn thể cấp xã.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua do đồng chí Nguyễn Văn Thắng PCT Hội trình bày. Đại hội đã tiến hành thảo luận và xây dựng phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thực chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam huyện. ghi nhận và đánh giá kết quả thời gian qua đồng thời triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới cho BCH hội xã Gia Phố.

Đ/c Nguyễn Văn Thực CT Hội NN huyện Hương Khê phát biểu tại đại hội

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã Gia Phố đồng chí Đặng Hồng Thanh đã phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Đ/c Đặng Hồng Thanh PBTĐU- CTHĐND phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí đã biểu dương những kết quả trong nhiệm kỳ qua mà hội đã đạt được và chỉ ra những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới mà BCH phải triển khai thực hiện để xây dựng hội ngày càng hoạt động có chiều sâu. Góp phần cùng hệ thống chính trị xã nhà xây dựng thành công các mục tiêu phát triển KT- XH và góp phần giữ vững và xây dựng NTM./.

Đặng Long

. . . . .