19-12-2018 - 01:59

Xã Gia Phố tập trung xây dựng NTM bằng mọi nguồn lực để củng cố bền vững các tiêu chí. Xây dựng môi trường thôn xóm văn hóa, văn minh

Thực hiện chương trình phát triển bền vững xây dựng NTM bằng các nguồn lực từ nhà nước, nhân dân và XHH. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã chỉ đạo các đơn vị thôn tích cực huy động ngân sách đóng góp từ nhân dân và con em trong và ngoài địa phương đóng góp xây dựng quê hương. 

Tiêu biểu trong các phong trào này là đơn vụ thôn Phố Thịnh. Trong thời gian qua đã huy động nhân dân bằng các nguồn XHH đã xây dựng cổng chào trị giá gần 60 triệu đồng. Xây dựng gần 600m mương thoát nuước  trên trục chính thuộc địa bàn dân cư, tu sửa các công trình và các thiết chế như: Nhà văn hóa thôn, lắp hệ thống Pa nô trục chính xã, xây dựng đường điện làng quê ..vvv 

Cổng Làng thôn Phố Thịnh xây dựng từ nguồn XHH năm 2018

Ngõ hộ dân thôn Phố Thịnh

Nhà văn hóa thôn Phố Thịnh

Đường Làng thôn Phố Thịnh

đó đến nay bộ mặt cảnh quan trên địa bàn thôn Phố Thịnh trở nên sạch đẹp, nhà cửa nhân dân được chỉnh trang sạch đẹp. Đến thôn Phố Thịnh trong những ngày gần đến Lễ Noenl thời gian này càng thêm vui và tự hòa với miền quê Gia Phố trên đường xây dựng NTM bền vững./.

Đặng Long

. . . . .
Tin cùng chuyên mục