12-07-2018 - 04:29

Xã Gia Phố tập trung công tác bổ sung khắc phục tiêu chí xây dựng NTM

Tập trung huy động mọi nguồn lực bổ sung xây dựng các tiêu chí NTM

Thực hiện kết luận tại cuộc làm việc đoàn liên ngành tỉnh Hà Tĩnh ngày 11/10/2017 về việc thực hiện xây dựng NTM xã Gia Phố theo quyết định số 05 ngày 07/2/2017 của UBND tỉnh.  Ban chỉ đạo xây dựng NTM và Ban quản lý xây dựng NTM xã đã gia các đơn vị thôn xây dựng khung kế hoạch, cac tiêu chí xây dựng kế hoạch khung để thực hiện củng cố 3 tiêu chí bị sụt giảm gồm; tiêu chí cơ sở VCVH, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí khu dân cư mẫu.

Trên có sở khung và kế hoạch đã được phê duyệt đến thời điểm này các hạng mục đang tiếp tục triển khai để đạt chuẩn gồm; Tiêu chí cơ sở VCVH đã triển khai tu sửa nhà văn hóa thôn Phố Hòa với các hạng mục gồm; Lợp mái, làm dàn nắng, lát gạch, sơn sửa và xây dựng khuôn viên ước tính đầu tư trên 250 triệu đồng. Thông gian, tu sửa nhà văn hóa Tân Phố với tổng số tiền trên 70 triệu đồng. Phê duyệt quy hoạch và xây mới nhà văn hóa Nhân Phố số tiền 700 triệu đồng.

Thôn Phố Hòa tu sửa lát gạch nhà văn hóa xã

các hạng mục đang tiếp tục triển khai

Ngoài việc thực hiện theo kế hoạch các thôn còn lại tiếp tục chỉnh trang và bổ sung các nội dung như trồng cây xanh, vệ sinh trong và ngoài nhà VH, trang trí lại các bảng biểu trong hội trường. Nhằm đảm bảo đạt tiêu chí bền vững và hứng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu./.

Đặng Long

 

. . . . .
Tin cùng chuyên mục