06-04-2018 - 10:49

Xã Gia Phố ra quân huấn luyện quân sự năm 2018

Thực hiện sự chỉ đạo ra quân huấn luyện quân sự năm 2018 của huyện Hương Khê. Ngày 28 tháng 3 năm 2018 tại nhà văn hóa xã Gia Phố đã tổ chức học tập chính trị và ra quân huấn luyện quân sự năm 2018. Về tham dự có đồng chí trung tá Nguyễn Văn Hà phó tham mưu trưởng BCH quân sự huyện hương khê và...

Thực hiện sự chỉ đạo ra quân huấn luyện quân sự năm 2018 của  huyện Hương Khê. Ngày 28 tháng 3 năm 2018 tại nhà văn hóa xã Gia Phố đã tổ chức học tập chính trị và ra quân huấn luyện quân sự năm 2018.
Về tham dự có đồng chí trung tá Nguyễn Văn Hà phó tham mưu trưởng BCH quân sự huyện hương khê và đồng chí Trung Úy Nguyễn Thanh Thế phụ trách địa bàn xã Gia Phố.
Sau khi học tập chính trị 2,5 ngày. Ban chỉ huy quân sự xã đã ra quân huấn luyện quân sự năm 2018 trong thời gian 10 ngày.
Để kịp thời động viên và khích lệ các đồng chí trong lãnh đạo địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên.Thực hiện sự chỉ đạo ra quân huấn luyện quân sự năm 2018 của  huyện Hương Khê. Ngày 28 tháng 3 năm 2018 tại nhà văn hóa xã Gia Phố đã tổ chức học tập chính trị và ra quân huấn luyện quân sự năm 2018.
Về tham dự có đồng chí trung tá Nguyễn Văn Hà phó tham mưu trưởng BCH quân sự huyện hương khê và đồng chí Trung Úy Nguyễn Thanh Thế phụ trách địa bàn xã Gia Phố.
Sau khi học tập chính trị 2,5 ngày. Ban chỉ huy quân sự xã đã ra quân huấn luyện quân sự năm 2018 trong thời gian 10 ngày.
Để kịp thời động viên và khích lệ các đồng chí trong lãnh đạo địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên.Thực hiện sự chỉ đạo ra quân huấn luyện quân sự năm 2018 của  huyện Hương Khê. Ngày 28 tháng 3 năm 2018 tại nhà văn hóa xã Gia Phố đã tổ chức học tập chính trị và ra quân huấn luyện quân sự năm 2018.
Về tham dự có đồng chí trung tá Nguyễn Văn Hà phó tham mưu trưởng BCH quân sự huyện hương khê và đồng chí Trung Úy Nguyễn Thanh Thế phụ trách địa bàn xã Gia Phố.
Sau khi học tập chính trị 2,5 ngày. Ban chỉ huy quân sự xã đã ra quân huấn luyện quân sự năm 2018 trong thời gian 10 ngày.
 
Để kịp thời động viên và khích lệ các đồng chí trong lãnh đạo địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên./.
Đặng Long
. . . . .