Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 81/QĐ-UBND 12/04/2019 Về việc thành lập Ban giải phóng mặt bằng đường ống nước sạch giai đoạn 2 xã Gia Phố
2 69/QĐ-UBND 01/01/1970 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi bố trí Công an viên, bổ nhiệm thôn trưởng kiêm công an viên
3 12/GM-UBND 24/06/2019 Hội đồng nhân dân xã Gia Phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 09 đánh giá việc thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
4 60/BC-UBND 21/06/2019 Thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
5 61/BC-UBND 21/06/2019 Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
6 22/KH-UBND 21/06/2019 Thực hiện công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trong việc xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung của huyện
7 số 62/BC-UBND 27/06/2019 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2019
8 54/CV-UBND 20/06/2019 V/v kiểm tra, cho ý kiến về đề xuất của hộ chăn nuôi Nguyễn Xuân Hiệp