26-12-2018 - 01:23

Ủy ban nhân dân xã Gia Phố tổ chức gặp mặt cán bộ qua các thời kỳ

Ngày 25/12/2018 tại hội trường số 2 UBND xã đã tổ chức gặp mặt các cán bộ cốt cán qua các thời kỳ. Tham dự cuộc gặp mặt có đồng chí Đặng Hồng Thanh PBT CT H ĐND xã, đồng chí phạm Đức Thạch PBT chủ tịch UBND xã.

Tại cuộc gặp mặt đồng chí Phạm Đức Thạch đã thông qua báo cáo về KT- CT VHXH xã nhà trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị đại diện các đồng chí cán bộ qua các thời kỳ đã phát biểu, hiến kế về tình hình thực tế tại địa phương và định hướng một số gải pháo thời gian tới để đưa phong trào xã đi lên./.

Đặng Long

. . . . .