07-01-2019 - 04:06

UBND xã Gia Phố tổ chức gặp mặt đầu tuần và chia tay đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV, BT Đảng ủy xã về huyện ủy nhận công tác mới.

Sáng ngày 07/1/2019 tại hội trường số 2 của UBND xã Gia Phố.  Đảng ủy- H ĐND- UBND, MTTQ và các Ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức bán chuyên trách xã đã tổ chức gặp mặt và chia tay đồng chí BT Đảng ủy Nguyễn Tiến Dũng về huyện nhận công tác mới.

Tại buổi gặp mặt đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV- BT ĐU xã đã ghi nhận sự cố gắng giúp đỡ và sự đoàn kết của các đồng chí trong TT ĐU- H ĐND- UBND các ngành đoàn thể và cán bộ công chức cấp xã trong thời gian hơn 4 năm đồng chí được TT huyện ủy giao về tăng cường công tác chỉ đạo phong trào xã để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và phong trào xã Gia Phố có chiều hướng phát triển theo chiều hướng vững chắc. Một số chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức đề ra, thu nhập bình quân đầu người tăng và an sinh xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên đồng chí cũng dự đoán một số nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề, ANTT còn nhiều tiềm ẩn, tâm lý của một số bộ phận nhân dân còn bị lợi dụng và tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận không cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác xây dựng NTM. Công tác xây dựng NTM còn một số tiêu chí cần sự cố gắng và nổ lực cao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đòng chí Đặng Hồng Thanh PBT- CT H ĐND xã đã ghi nhận những nổ lực và công sức, tình cảm mà đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đã dành cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Gia Phố. Trên cương vị mới luôn mong muốn đồng chí tiếp tục cố gắng, rèn luyện, phát huy truyền thống Gia Phố anh hùng góp phần đưa phong trào huyện nhà ngày càng đi lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng chí Đặng Hồng Thanh cũng thay mặt TT ĐU- H ĐND- UBND hứa với đồng chí Dũng tiếp tục noi gương đồng chí, giữ vững sự đoàn kết chung sức chung lòng cùng giữ vững và xây dựng phong trào ngày một đi lên./. 

Đặng Long

. . . . .