10-09-2017 - 03:56

Để khắc phục các tiêu chí bị giảm sút nhân dân Thôn Nhân Phố ra quân đổ bê tông hai bên lề trục đường thôn

Thực hiện kế hoạch của BCĐ xây dựng NTM Thôn Nhân Phố tổ chức ra quân đổ bê tông hai bên lề đường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Đảng ủy trưởng Ban chỉ đạo NTM xã Gia Phố về khác phục các tiêu chí xây dựng NTM bị giảm sút. Thân Nhân phố tiếp tục đổ bê tông 2 bên lề đường.

 

 

 

                                                                                Hà Huy Tạo

. . . . .
Tin cùng chuyên mục