Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông Thôn Mới tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra soát xét 20 tiêu chí nông thôn mới tại xã Gia Phố
06/09/2019 09:50
Sáng ngày 9/6/2019 Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông Thôn Mới tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra soát xét 20 tiêu chí nông thôn mới tại xã Gia Phố.
Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông Thôn Mới tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra soát xét 20 tiêu chí nông thôn mới tại xã Gia Phố

Tại buổi làm việc, Đoàn đã ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong thời gian qua. Trong đó, một số tiêu chí có khối lượng tăng thêm nhiều, có diễn biến tích cực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo. Bên cạnh đó Đoàn đã đề nghị Ban chỉ đạo NTM xã cần tiếp tục duy trì, nâng cấp các tiêu chí NTM đảm bảo bền vững, hiệu quả hơn nữa; quan tâm hơn vấn đề môi trường trong khu dân cư, môi trường chăn nuôi, di dời, che chắn chuồng trại bất hợp lý; sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi; phát quang các tuyến đường giao thông, nạo vét mương rãnh thoát nước; cải tạo vườn gắn với xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu cần được tiếp tục đẩy mạnh, tập trung trồng cây ăn quả, trồng hàng rào xanh nhà văn hóa thôn và các tuyến đường giao thông…

Thay mặt BCĐ xã Gia Phố, đồng chí Phạm Đức Thạch - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã đã thống nhất kết quả đánh giá của Đoàn tỉnh và tiếp thu các nội dung đề nghị bổ sung, xã tập trung thực hiện đảm bảo nâng cao hơn nữa các tiêu chí.