Trung Phố tiếp tục làm vệ sinh môi trường
22/11/2021 08:28
Cuối tuần thứ 7 và chủ nhật,toàn bộ thôn trưởng ,ban công tác mặt trận thôn Thượng hải đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường.
Trung Phố tiếp tục làm vệ sinh môi trường

 cán bộ và nhân dân thôn Trung Phố phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới,nhân dân và cán bộ quyết tâm đồng lòng ra quân vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng,xây dựng nhà cửa chỉnh trang vườn hộ. Giải phóng hành lang đường.Toàn xã huy động cán bộ công chức,bán chuyên trách ,không kể ngày nghỉ xuống tận thôn giúp dân.Không khí xây dựng nông thôn mới sôi nổi 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt - Nguồn: Ban biên tập