Làm đường Giao thông nông thôn năm 2020 xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
04/05/2020 03:00
Làm đường Giao thông nông thôn năm 2020 xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

 Để hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Thượng Hải đã huy động sự vào cuộc tích cực của người dân, đặc biệt trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác. Có nhiều gia đình thấy được lợi ích thiết thực khi làm đường liên xóm đã tình nguyện hiến hàng trăm  để mở rộng con đường. Anh Ngọc Dương người dân thôn thượng Hải chia sẻ: “ Khi được cấp trên đưa xi măng về, khu dân cư triển khai làm đường giao thông nông thôn, ngoài việc đóng góp tiền, công lao động, có nhiều hộ sẵn sàng hiến đất để làm đường giao thông nông thôn các công trình thủy lợi và chương trình phúc lợi khác”. Với sự ủng hộ của người dân bằng con số biết nói đã thể hiện sự quyết tâm và  đông lòng của nhân dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.