Gia Phố đảy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid 19 song song nhiệm vụ đẩy nhanh sản xuất vụ
10/06/2021 09:31
Sáng hôm nay 10-6-2021 , Xã Gia Phố tiến hành họp liên tịch mở rộng , với dầy đủ thành phần cán bộ cốt cán ubnd xã, các đoàn thế cùng cán bộ 10 thôn tiến hành họp thực hiện 5k trong phòng chống Covid 19.
Gia Phố đảy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid 19 song song nhiệm vụ đẩy nhanh sản xuất vụ

Tại cuộc họp CT ubnd, đc Đặng Viết Long triển khai chỉ đạo công tác tuyên truyền trong toàn cán bộ về việc chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid 19.Thực hiện rá soát ,khai báo ,hướng dẫn cách li y tế,khuyên con e xa quê không nên trở về quê hương trong thời điểm này

                                                                            Các thành phần tham gia cuộc họp

                         Đc p.ct UBND Nguyễn Văn Duy báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới và sx vụ hè thu 2021

                                          Triển khai đẩy nhanh tốc đọ sản xuất vụ hè thu

                                                           Chỉ đạo công tác giao thông thuỷ lợi,làm mương dẫn nước nội đồng

                                                                 Cán bộ cơ quan tổ chức ra quân toàn xã quét dọn ,sắp xếp dọn dẹp nhà ở, sẵn sàng cho khu vực cách li tại trường cấp 2 Gia Phố

 Đoàn thanh niên vùa tuyên truyền phòng chống Covid vừa giúp đỡ động viên thanh niên phát triển mô hình kinh tế.

        Hội phụ nữ tới tận từng hộ gia đình tuyên truyền thực hiện 5k trong phòng chống Covid 19 vừa thực hiện phân loại xử lí rác theo mô hình giỏ rác phân loại và đẩy mạnh công tác sx vụ hè thu trong nhân dân.

 Cán bộ phụ nữ tuyên truyền tại hộ dân

cán bộ trạm y tế thực hiện hướng dẫn cách li y tws cho người dân và thực hiện dán biển ngoài của cho các hộ thực hiện cách li y tế tại nhà, để bà con không tới gần khi tiếp xúc.Thực hiện đúng quy trình phòng chống dịch

 Trên đây là chuỗi hoạt động của  cán bộ xã đầu tháng 6, trong tình hình vùa chống dịch vừa tằn gia sản xuất vùa xây dụng kiến thiết nông thôn mới.

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt - Nguồn: Ban biên tập