HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ KHÓA XX KỲ HỌP THỨ 15,TỔNG KẾT NHIỆM KỲ NHIỆM KỲ 2016- 2020
23/04/2021 03:49
Chiều 14 giờ ngày 23/04/2021,hội đồng nhân dan xã Gia Phố khóa xx,kỳ họp thứ 15,tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ  KHÓA XX KỲ HỌP THỨ 15,TỔNG KẾT NHIỆM KỲ  NHIỆM KỲ 2016- 2020

Chiều ngày 23/4, HĐND  xã Gia Phố tổ chức kỳ họp thứ 15 tổng kết hoạt động khóa xx nhiệm kỳ 2016-2021. Về tham dự có đồng chí Hà Thị Hiền phó phòng Gd huyện Hương Khê,ủy viên BTV huyện ủycùng các đc trong đoàn,các vị Đại biểu HĐND xã  khóa xx nhiệm kỳ 2016-2021, các đồng chí Bí thư Chi bộ,  trưởng thôn các thôn, hiệu trưởng các trường học, Trưởng trạm y tế.

                Ông Đặng Hồng Thanh. Chủ tich HĐND xã báo cáo tỉnh hình tổ chức và hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

  Tại hội nghị đã được lắng nghe các báo cáo                                                bà Nguyễn thị Thu Lan Phó chủ tịch hđnd xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ..


Thời gian tới HĐND xã tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực hoạt động của xã HĐND, đại biểu Hội đồng Nhân dân; Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân trên các lĩnh vực, đổi mới nội dung giám sát và hình thưc giám sát để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

 Tại hội nghị có nhiều ý kiến thảo luận phát biểu đóng góp xây dựng.

                        Hội đồng nhân dân xã đã quyết định khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc  

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt - Nguồn: Ban biên tập