Ban chỉ huy quân sự xã Gia Phố thực hiện huấn luyện và hội thao 2020
07/07/2020 04:54
Thự hiện kế hoạch số 65,03/02/2020 của ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê.Về việc huấn luyện chiến đấu và hội thao 2020 và kế hoạch số 458 ngày 29/06/2020 cuả ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê về việc kiểm tra huấn luyện 2020
Ban chỉ huy quân sự xã Gia Phố thực hiện huấn luyện và hội thao 2020

Hôm nay, 03/07/2020 thực hiện kế hoạch số 65, 03/02/2020 của BCH quân sự huyện Hương Khê về việc huấn luyện chiến đấu và hội thao 2020 và kế hoạch 458ngayf 29/06/2020 của BCH quân sự huyện Hương Khê về việc kiểm tra huấn luyện 2020. BCH quân sự huyện Hương Khê  tổ chức các nội dung đã huấn luyện của BCH quân sự xã Gia phố.

  Về dự và chỉ đạo coa đồng chí trung tá Phạm Thế Vinh phó chỉ huy truongr tham mưu BCH quân sự huyện Hương Khê và các đồng chí cùng đi tyrong Đoàn;có đồng chí giám khảo ,ban thường vụ Đảng ủy , thường trực hội Đồng nhân dân,UBND.UBMTTQ,trưởng các ngành đoàn thể cấp xã.

 Nội dung: 

_ Điều lệnh Khối 

_ Võ thuật đồng diễn

_ Kiểm tra nhận thức chính trị,

_  Kỹ thuật bắn súng

_  Kỹ thuật ném lựu đạn

_ Kỹ thuật thuốc nổ

_  Chiến thuật dân quân tự vệ

_ Hậu cần ,Kỹ thuật

2 Kết thúc buổi kiểm tra, BCH quân sự huyện đánh giá công tác chuẩn bị và các nội dung kiểm tra được khen ngợi và đánh  giá cao/.

                                                                                                  

Tác giả: Minh Nguyệt - Nguồn: ban biên tập