Sử dụng tranh cổ động tuyên truyền phòng chống bệnh covid 19
15/04/2020 03:09
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch co vid -19 .Bộ VHTT/du lịch ấn hành bộ tranh cổ động tuyên truyền về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút co ro na (covid 19). Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, Đoàn thanh niên xã Gia Phố đã phối hợp tổ chức dán các mẫu tranh cổ động được cung cấp tại các điểm công cộng, nhà văn hoá , nơi sinh hoạt đông người .
Sử dụng tranh cổ động tuyên truyền phòng chống bệnh covid 19

Tác giả: Minh Nguyệt