Gia Phố Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
19/07/2021 05:47
Gia phố tổ chức thành công tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sóng văn hóa.
Gia Phố Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào

   Tại hội nghị coa sự tham gia về huyện có ban tuyên giáo huyện ủy,các đồng chí trong đoàn.

    Sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Gia Phố đã đạt những kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu. Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình ngày càng được nâng cao. Đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa đạt cao; gia đình thể thao đạt tỉ lệ nhất định,cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; 10/10 thôn có khu thể thao; tỷ lệ hộ nghèo giảm , cận nghèo giảm.

 

Tại hội nghị đã coa nhiều ý kiến thảo luận phát biểu đóng góp cho phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

Các cá nhân tập thể được biểu dương tại hộ nghị