Chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của TTCP.
07/05/2020 02:58
Chiều ngày 7/5, huyện Hương Khê đã triển khai việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng là người có công, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của TTCP.