xã Gia phố họp liên tịch mở rộng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý 3
28/05/2021 09:53
Chiều ngày 27/05/2021, xã Gia Phố tiến hành họp liên tịch mở rộng với đày đủ các cán bộ cốt cán từ xã đến 10 đơn vị thôn.
xã Gia phố họp liên tịch mở rộng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý 3

 Cuộc họp đã bàn về các nội dung: 1,Bổ cứu công tác xây dựng NTM và kiểm tra  3 KDC  mẫu trước khi tỉnh về kiểm tra

   2. Triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2021

3. Công tác phòng chống dịch bệnh  cho gia súc ,gia cầm, Đặc biẹt bệnh lở mồm long móng ở trâu bò, bệnh dịch tả lợn châu Phi

4. Công tác phòng chống Covid 19, thực hiện các khuyến cáo của Bộ y tế về phòng dịch , thực hiện 5k

5. Một số nhiệm vụ khác

  tại cuộc họp đã có rất nhiều ý kiến phát biểu,thảo luận, đóng góp ,đề ra các vướng mắc hạn chế cùng tháo gỡ.

Cuối cùng đồng chí bí thư Đảng uỷ xã tổng hợp các ý kiến và đưa ra thống nhất nội dung, chỉ đạo toàn xã thực hiện tốt các nội dung cuộc họp đề ra.

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt - Nguồn: Ban biên tập