Tám ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri tại xã Gia Phố
10/05/2021 04:21
Sáng nay 7giowf 30phuts ngày 10/05/2021 8 ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XXI tiếp xúc cử tri tại xã Xã Gia Phố tổ bầu cử số 6 nhiệm kỳ 2021-2026
Tám ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri tại xã Gia Phố

       Tại buổi tiếp xúc, cử tri các cán bộ cốt cán xã, bí thư,xóm trưởng.trưởng ban công tác mặt trận và đại diện thôn xóm 10 đơn vị thôn được nghe 8  ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đơn vị bầu cử số 6) giới thiệu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử và trình bày báo cáo chương trình hành động của từng người ứng cử nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                        Các đâij biểu và cử tri tham gia hội nghị                                                                                                                                                                 Đại diện cử tri phát biểu   

Sau khi nghe tiểu sử, dự kiến chương trình hành động của từng ứng cử viên, một số cử tri đã nêu ý kiến bày tỏ gửi gắm tâm tư, nguyện vọng với những người ứng cử nếu được bầu vào Đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử theo luật định.

                                          Đc Hoàng Quốc NHã  trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ ,giám đốc trung tâm chính trị huyện phát biểu

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Đc Hoàng Quốc Nhã trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ ,giám đốc trung tâm chính trị huyện đại diện cho các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6 tiếp thu những ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân xã Gia Phố nói riêng, huyện nhà nói chung để nắm bắt những thông tin tình hình địa phương, những thuận lợi và khó khăn, nhất là những vấn đề tồn tại, bất cập ở cơ sở để tập trung giải quyết, tháo gỡ nhằm phát huy vai trò là người đại biểu dân cử.

 


 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt - Nguồn: Ban biên tập