HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
06/05/2021 10:06
Trong một ngày 5/05/2021 Đảng ủy Gia Phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng và trao tặng Huy hiệu cho 5 đảng viên
HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Đảng uỷ tổ chức hội nghị học tập và quán triệt ,tuyên truyền  và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng .Về dự có đồng chí Nguyễn Văn hiệp phó chủ tịch HĐND huyện trực tiếp giảng bài.Ở xã gồm toàn thể đảng viêtrong toàn đảng bộ,thôn trưởng ,trưởng ban công tác mặt trận,chi hội trưởng,chi đoàn 10 đơn vị thôn.                                                                                                                                    Các đại biu v tham d hi nghị.


Đ/c Nguyễn Văn Hiệp uỷ viên ban thường vụ phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện y bào cáo Báo cáo Chính tr ca Ban chp hành Trung ương Đảng khóa XII ti Đại hi Đảng toàn quc ln th XIII. 

  Đ/c Hoàng Quc Nhã UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyn y báo cáo chuyên đề.

     Đ/c Hoàng Quốc Nhã UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã giới thiệu chuyên đề tổng kết công tác xây dựng Đảng và thị hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đ/c đã giới thiệu những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ XII và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

             Tại Hội nghị này Đảng ủy Thị Trấn đã Trao tặng huy hiệu cho 5  đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt Đảng bộ xã Gia Phố.

 


Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt - Nguồn: Ban biên tập