Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
20/08/2020 08:04
Vào 15 giờ,chiều ngày 14/8/2020,Đảng ủy xã Gia Phố đã long trọng tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 

              Hội nghị với sự tham gia của các  đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng và toàn đảng viên Đảng bộ xã cùng tham dự.

Tại Hội nghị, đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ phường 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020  Đồng thời, thông qua các  nội dung báo cáo tham luận của các đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Thanh - Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực như thu thuế, phòng chống dịch bệnh, công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tình hình ANCT - TTATXH được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu hệ thống chính trị từ xã đến thôn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hơn nữa đối với công tác tạo nguồn phát triển Đảng

tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về vệ sinh môi trương, xây dựng vườn mẫu,phát triển đẩy mạnh công tác giao thông thủy lợi, góp phần thúc đẩy phòng tròa xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay ...

Thông qua hội nghị sơ kết, Đảng ủy xã đã khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2020.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt - Nguồn: Ban biên tập