Thông tin tuyên truyền

Xã Gia phố họp thành lập ban chỉ đạo và lên kế hoạch xây dựng khu cách li phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút co ro na

Xã Gia phố họp thành lập ban chỉ đạo và lên kế hoạch xây dựng khu cách li phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút co ro na

23-03-2020
Sáng nay 23/03/2020 kết hợp với giao ban đầu tuần, xã họp quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh co vid 19, lên kế hoạch xây dựng khu cách li dành cho các trường hợp nghi nhiễm co vid 19...cuộc họp đã đưa ra các phương án, dự tính dự phòng...chọn trường THCS làm khu cách li, mượn đồ dùng nhà bếp của trường Mầm non để nấu ... cuộc họp đã nhất trí tán thành cao.
1 2 3