Thông báo chung

Ngày 02 tháng 6 năm 2018 BTV đảng ủy xã đã ra thông báo số 08 về kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã tại hội nghị liên tịch mở rộng ngày 01/6/2018
Ngày đăng: (01-01-1970)

Ngày 01 tháng 6 năm 2018, Thường trực Đảng ủy tổ chức Hội nghị liên tịch mở rộng, soát xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tập trung chỉ đạo hoàn thành việc khắc phục các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo theo Quyết định số 05 của UBND tỉnh.