03-10-2017 - 03:51

Các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã Tặng hoa chúc mừng ngày Quốc tế Hội NCT

Tặng hoa chúc mừng nhân ngày quốc tế NCT

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế NCT năm 2017 các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy tặng hoa chúc mừng các cụ Hội NCT xã

 

 

 

                                                                                                                            Hà HUy Tạo

 

 

 

 

 

 

 

. . . . .