12-04-2017 - 10:49

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI)

Chiều 8-3, Huyện ủy Lộc Hà đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công...

Tham dự có đại diện Tỉnh ủy, Sở TN&MT, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác địa chính trên địa bàn toàn huyện  Lộc Hà.

 

 

Trên cơ sở tinh thần quán triệt Nghị quyết 19 của BCH TW Đảng về về “tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, trong 5 năm qua, Ban thường vụ huyện ủy Lộc Hà đã chỉ đao UBND huyện xây dựng thành công đề án chuyển đổi ruộng đất lần hai, ban hành 21 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên – môi trường; chỉ đạo khắc phục cấp đất trái thẩm quyền, giao đất, cho thuê đất, đo đạc và cấp đổi giất chứng nhận, quản lý tài nguyên khoáng sản, bồi thường hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng… công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai cũng được huyện triển khai sâu rộng toàn Đảng bộ từ huyện đến cơ sở.

Thực hiện đề án phát triển quy đất hàng năm giai đoạn từ năm 2012 đến 2015, trên địa bàn huyện đã triển khai cắm mốc thực địa, công bố công khai và giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng hạ tầng đối với 188/287 vùng quy hoạch được duyệt, phù hợp với quy hoạch NTM. Đến hết năm 2016, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện được 146 dự án/226 dự án cần thực hiện. Trong đó đã thu hồi, bồi thương, hỗ trợ tái định cư để thực hiện 54 dự án trọng điểm với 279,4ha đất có 74 tổ chức bị thu hồi đất, 11.067 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tổng số tiền chi trả bồi thường hỗ trợ là 233,6 tỉ đồng. Huyện cũng đã tiến hành giao đất, cho thuê đất đối với 31 tổ chức; thực hiện giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất với trên 1490 lô cho các hộ gia đình cá nhân. Kết quả thu ngân sách từ đất đai từ khi thực hiện Nghị quyết đến nay đạt tổng thu 244,46 tỉ đồng.

Để Nghị quyết 19 tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới, trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và đổi mới, Ban thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực quản lý đất đai; thực hiện tốt công tác quy hoạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tốt các vấn đề về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai một cách sâu rộng hơn nữa trong toàn Đảng bộ và nhân dân… Mục tiêu trước mắt đó là đến hết 2017, Lộc Hà phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Trâm Anh/locha.hatinh.gov.vn

. . . . .