Quyết định

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 81/QĐ-UBND 12/04/2019 Về việc thành lập Ban giải phóng mặt bằng đường ống nước sạch giai đoạn 2 xã Gia Phố
2 69/QĐ-UBND 01/01/1970 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi bố trí Công an viên, bổ nhiệm thôn trưởng kiêm công an viên
3 04/QĐ-UBND 14/01/2019 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh thôn trưởng thôn Phố Cường
4 108/QĐ-UBND 17/04/2019 V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2014-2019
5 39/QĐ-UBND 20/03/2019 Về việc thành lập chốt kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn nhằm ngăn chăn dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh động vật trên địa bàn xã
6 30/QĐ-UBND 08/03/2019 Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi
7 136/QĐ-UBND 04/05/2019 về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc Phòng và An ninh xã
8 164 16/05/2019 về việc kiện toàn BQL thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM