Nông thôn mới

Hương Khê: Đánh giá thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới 05 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hương Khê: Đánh giá thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới 05 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

25-05-2019
Sáng ngày 23/5, Thường trực BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện tổ chức cuộc họp đánh giá thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới 5 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2018.
Cán bộ và nhân dân xã Gia Phố tập trung xây dựng và củng cố các tiêu chí trong xây dựng NTM

Cán bộ và nhân dân xã Gia Phố tập trung xây dựng và củng cố các tiêu chí trong xây dựng NTM

10-03-2019
Thực hiện sự chỉ đạo của TT Ban chỉ đạo NTM huyện Hương Khê. Cán bộ và nhân dân xã Gia Phố đã tập trung, đoàn kết xây dựng củng cố các tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
1 2 3 4 5