22-07-2018 - 12:26

Những tấm gương điển hình trong xây dựng NTM xã Gia Phố

Cá nhân tiêu biểu trong xây dựng NTM

Trong phong trào xây dựng NTM xã Gia Phố đã có những cá nhân tiêu biểu đi đầu trong xây dựng NTM. Góp phần tô đẹp và xây dựng những miền quê thêm giàu đẹp. Điển hình trong phong trào đó có rất nhiều tấm gương nhưng tiêu biểu là tấm gương của cựu chiến binh Bùi Quang Giao tại thôn Phố Thượng xã Gia Phố. Cũng như bao thanh niên khác theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc năm 1967 ông lên đường nhập ngũ và xuất ngũ năm 1973 trở về quê hương ông tham gia các hoạt động tại thôn như trưởng Ban công tác mặt trận, chi hội trưởng cựu chiến binh..

Ngoài công tác thôn xóm ông rất đam mê công tác làm vườn. Với diện tích vườn 2ha ông trồng 500 cây bưởi Phúc Trạch năm nay cho thu hoạch khoảng 7000 quả Bưởi ước tính cho thu nhập khoảng trên 300 triệu đồng. Bên cạnh đó công tác xây dựng NTM ông luôn vận động mọi người trong thôn hiến cây hiến đất để mở đường. năm 2017 bản thân ông đã cho thôn đập phá 40 m hàng rào xây kiên cố để mở rộng đường. ước tính số tiền thiệt hại 40 triệu đồng.

Trong phong trào chung xây dựng NTM xã nhà cá nhân ông Bùi Quang Giao thực sự là tấm gương tiêu biểu để mọi người noi theo và học tập./.

Đặng Long

. . . . .