05-09-2017 - 01:28

Thầy giáo Lê Khắc Tạo hiệu trưởng trường THCS phát biểu khai mạc năm học 2017 - 2018

Khai giảng năm học mới

. . . . .