29-06-2018 - 04:18

Ngân hàng NN và PTNT hương khê, hội CCB huyện Hương Khê và xã Gia Phố tổ chức lễ khởi công và xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Xuân Cường

Ngân hàng NN và PTNT hương khê, hội CCB huyện Hương Khê và xãGia Phố tổ chức lễ khởi công và xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Xuân Cường

Ngày 29/6/2018 tại Thôn Trung Hải xã Gia Phố, ngân hàng NN và phát triển NT huyện hương khê và hội CCB và xã Gia Phố tổ chức lễ khởi công và xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Xuân Cường tham gia khánh chiến chống mỹ cứu nước có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Tại buổi lễ đại diện gia đình ông Nguyễn Xuân Cường đã phát biểu cảm ơn ngân hàng NNNT và hội CCB huyện, UBND xã Gia Phố đã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình và cá nhân ông.

Thay mặt lãnh đạo địa phương đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV- BT ĐU đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của NHNN và PTNT huyện, Hội CCB huyện Hương Khê.

                                                                                                                               Hà Tạo

. . . . .