THÔNG TIN LIÊN HỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ
Trụ sở cơ quan: thôn Trung Phố, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393 871196