10-08-2018 - 05:09

lịch làm việc tháng 8/2018

HUYỆN ỦY HƯƠNG KHÊ

ĐẢNG ỦY XÃ GIA PHỐ

*

Số 20-CTr/HU

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

 


          

Gia Phố, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018

 

I- MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, hạn hán, phòng, chống cháy, nổ, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

- Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn. Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách.

- Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình; tuyên truyền xây dựng khu xử lý rác thải tập trung và điểm tập kết rác thải tạm thời của huyện; tuyên truyền, vận động Nhân dân không nghe theo kích động của kẻ xấu; kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp khi mới phát sinh; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; các nghị quyết 07, 08, 09 và các chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

II- DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Địa điểm

 

1

Sáng: Chào cờ đầu tháng

Chiều:  Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ 

- Toàn thể cơ quan

- BCĐ XD NTM xã

- Hội trường xã

- Các đơn vị thôn

2

Sáng: Chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ (cả ngày)

- BCĐ XD NTM xã

 - Các đơn vị thôn

3

Sáng: Chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ (cả ngày)

- BCĐ XD NTM xã

 - Các đơn vị thôn

4

Thứ 7: Chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ tại thôn Phố Hương, Phố Thịnh, Phố Cường (cả ngày) .

- BCĐ XD NTM xã

-Thôn Phố Hương, Phố Thịnh, thôn Phố Cường

5

 Chủ nhật: Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ tại thôn Phố Hương, Phố Thịnh, Phố Cường (Cả ngày).

- BCĐ XD NTM xã

 - Thôn Phố Hương, Phố Thịnh, thôn Phố Cường

6

Sáng: Giao ban

 

Chiều:  Chỉ đạo nạo vét hệ thống mương dọc trục đường giao thông

 - BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- BCĐ XD NTM xã

 - Hội trường xã

 

- Các đơn vị thôn

7

Sáng: Chỉ đạo nạo vét hệ thống mương dọc trục đường giao thông (cả ngày)

- BCĐ XD NTM xã

- Các đơn vị thôn

8

Sáng: Họp BCĐ xây dựng Nông thôn mới

Nạo vét hệ thống mương dọc trục đường giao thông

Chiều:  Họp BCĐ tuyên truyền XD khu xử lý rác tập trung của huyện

 - BCĐ XD NTM xã

 

 

- Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

- Hội trường xã

 

 

 

- PH số 02-HU

9

Sáng: Họp Thường trực

Chiều:  Đi cơ sở

 - TT Đảng ủy

- Phòng TT Đảng ủy

10

Sáng: - Tập huấn CT Mặt trận (cả ngày)

 

 

- Kiểm tra tiêu chí Môi trường

Chiều:  Chỉnh trang nhà Văn hóa thôn Phố Cường

 - CTUBMTTQ xã, Trưởng ban CT MT các đơn vị thôn.

- Ban Thường vụ

- BCĐ XD NTM xã

- Hội trường lớn huyện

 

 

- Các đơn vị thôn

11

 Thứ bảy: Chỉ đạo chỉnh trang nhà Văn hóa thôn Phố Cường

-Cán bộ chỉ đạo thôn Phố Cường

-Thôn Phố Cường

12

Chủ nhật: Chỉ đạo chỉnh trang nhà Văn hóa thôn Phố Cường

-Cán bộ chỉ đạo thôn Phố Cường

-Thôn Phố Cường

13

Sáng: Giao ban

 

 

Chiều: BTV nghe BC công tác chuẩn bị ĐH HTX Môi trường

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- Ban Thường vụ

- Hội trường xã

 

 

- Hội trường xã

14

Sáng: Đi cơ sở

Chiều: Họp BCH Đảng bộ sơ kết 7 tháng đầu năm, tổng kết 5 năm thực hiện NQ06-NQ/HU; Tuyên truyền XD Khu xử lý rác tập trung    

 

- BCH Đảng bộ

 

- Hội trường xã

15

Sáng: Đi cơ sở

Chiều:  Đại hội HTX DVNN - Môi trường

 

- BTC Đại hội

 

-Hội trường xã

16

Sáng: Giao ban Ủy ban

Chiều: Học NQ TW7; tuyên truyền XD Bãi rác

- UBND xã

- TT Đảng ủy

- Hội trường xã

- Nhà Văn hóa xã

17

Sáng: Họp BCĐ XD NTM

Chiều:  Tổ chức ngày hội Toàn dân BV ANTQ tại đơn vị thôn Nhân Phố

Tối: Chỉ đạo họp các Chi bộ: Phố Hương, Phố Thịnh, Phố Cường tuyên truyền XD  khu xử lý rác tập trung của huyện

- BCĐ NTM xã

-UBND xã, thôn Nhân Phố

- Cán bộ chỉ đạo thôn

- Hội trường xã

- HT thôn Nhân Phố

 

- Hội quán các thôn

18

 Thứ bảy: Tiếp tục chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang vườn hộ

Tối: Chỉ đạo họp các Chi bộ: Nhân Phố, Tân Phố, Phố Hòa, Trung Phố tuyên truyền XD khu xử lý rác tập trung của huyện

- BCĐ XD NTM xã

 

- Cán bộ chỉ đạo thôn

- Các đơn vị thôn

 

- Hội quán các thôn

19

Chủ nhật: Tiếp tục chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang vườn hộ Tiếp tục chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang vườn hộ

Tối: Chỉ đạo họp các Chi bộ: Phố Thượng, Hải Thịnh, Trung Hải, Phố Hạ tuyên truyền XD khu xử lý rác tập trung của huyện

- BCĐ XD NTM xã

 

 

- Cán bộ chỉ đạo thôn

- Các đơn vị thôn

 

 

- Hội quán các thôn

20

Sáng: Giao ban

 

 

Chiều:  Họp BCH các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền XD bãi rác

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS.

- Các tổ chức đoàn thể

- Hội trường xã

21

Sáng: Ban Thường vụ tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đoàn thể

 (Cả ngày)  

- Ban Thường vụ

- các tổ chức đoàn thể

22

Sáng: Ban Thường vụ tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đoàn thể

(cả ngày)  

- Ban Thường vụ

- các tổ chức đoàn thể

23

Sáng:Giao ban Ủy ban

Chiều:  Giao ban Khối Dân vận

- UBND xã

- Khối Dân vận

- Hội trường xã

- Hội trường xã

24

Sáng: Đi cơ sở

Chiều:  Họp Thường trực HĐND xã

 

-TT HĐND xã

 

- Hội trường xã

25

 Thứ bảy: Đi cơ sở

 

 

26

Chủ nhật:

 

 

27

Sáng: Giao ban

 

Chiều:  Đi cơ sở

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- Hội trường xã

28

Sáng: HĐND xã giám sát công tác cấp GCNQSD Đất  (cả ngày)

- Đoàn GS HĐND xã

- Hội trường xã

29

Sáng:Hội nghị báo cáo viên cấp huyện

Chiều:  Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018

- Đoàn GS HĐND xã

- Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

- Hội trường xã

- Hội trường lớn huyện

30

Sáng: Giao ban Ủy ban

Chiều:  Hội nghị tổng kết NQ TW5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

-UBND xã

- Bí thư Đảng ủy, CN UBKT Đảng ủy

- Hội trường xã

- Hội trường lớn huyện

31

Sáng: Hội nghị triển khai Đề án SX vụ Đông

 

Chiều: Đi cơ sở

-Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

- Hội trường lớn

 

 

Nơi nhận

- Đoàn công tác theo QĐ 95 ,

- Văn phòng Huyện uỷ,                                                                  

- Các Ban Đảng;

- MTTQ và các đoàn thể,

- Các đồng chí Đảng ủy viên,

- Lưu Văn phòng.                                                                                  

              T/M BAN THƯỜNG VỤ

      BÍ THƯ

 

 

 

 

                       Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

. . . . .