02-07-2018 - 07:57

Lịch làm việc tháng 7

  

HUYỆN ỦY HƯƠNG KHÊ

ĐẢNG ỦY XÃ GIA PHỐ

*

Số 19-CTr/HU

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

 


         

Gia Phố, ngày 03 tháng 7 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2018

 

I- MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2018); phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè – Thu thắng lợi; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, hạn hán, phòng, chống cháy, nổ, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

- Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn. Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách.

- Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình; tuyên truyền xây dựng khu xử lý rác thải tập trung và điểm tập kết rác thải tạm thời của huyện; tuyên truyền, vận động Nhân dân không nghe theo kích động của kẻ xấu; kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp khi mới phát sinh; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo.

- Hoàn thành Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; các nghị quyết 07, 08, 09 và các chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

II- DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Địa điểm

 

1

Chủ nhật

 

 

2

Thứ 2: - Sáng: + Tổ chức Lễ chào cờ.

- Chiều: Hội PN, Hội ND sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

- Toàn thể cơ quan

- Hội PN, Hội ND xã

- Hội trường xã

- Hội trường xã

3

- Sáng: Họp Thường trực HĐND huyện

- Chiều:Hội nghị BCH Đảng bộ huyện

- CT, PCT HĐND xã

- Bí thư Đảng ủy

-PH số 01-HU

 - PH số 02-HU

4

- Kiểm tra, làm việc khắc phục các tiêu chí NTM tại các đơn vị thôn (cả ngày)

-Ban Thường vụ Đảng ủy

 

- Các đơn vị thôn

 

5

- Sáng: Họp BCĐ XD NTM xã

- Chiều: Kiểm tra Hồ sơ các tiêu chí NTM

- BCĐ NTM xã

- Cán bộ chỉ đạo, phụ trách các tiêu chí NTM

- Hội trường xã

- Hội trường xã

6

- Sáng: Chỉ đạo ra quân dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang vườn hộ.

- Chiều: + Giao ban cụm ATLC-SSCĐ.

- BCĐ, BQL XD NTM

 

- BCĐ ATLC-SSCĐ xã

- Các đơn vị thôn

 

 

7

Thứ bảy: Chỉ đạo cơ sở

 

 

8

Chủ nhật: Tham dự Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018 cụm 1.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

- Xã Hương Trà

9

- Sáng: Giao ban

 

 

- Chiều: + Họp BTV Đảng ủy

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- Ban Thường vụ

- Hội trường xã

 

 

- Phòng TT Đảng ủy

10

- Sáng: Tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã, khóa XX

- Chiều: Họp BCĐ XD NTM xã

- HĐND xã

 

- BCĐ XDNTM

- Hội trường xã

 

- Hội trường xã

11

- Sáng: Làm việc với VP NTM tỉnh.

- Chiều: Làm việc với Ban công tác Mặt trận thôn Phố Thịnh

- BCĐ, BQL XD NTM xã

- Ban Thường vụ

- Hội trường xã

- Phòng TT Đảng ủy

12

- HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 5 (1,5 ngày).

- Bi thư Đảng ủy, CT HĐND, CT UBND, CT UBMTTQ xã

- Hội trường lớn

 

13

-Sáng: + HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 5

 

 

- Chiều: Họp BCĐ XD NTM

-  Bi thư Đảng ủy, CT HĐND, CT UBND, CT UBMTTQ xã

- BCĐ NTM xã

- Hội trường lớn

 

 

- Hội trường xã

14

Thứ bảy: Chỉ đạo cơ sở

 

 

15

Chủ nhật

 

 

16

- Sáng: Giao ban

 

 

- Chiều: Sơ kết công tác Dân vận, hoạt động các Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2018.

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- Bí thư, PBT Đảng ủy, CT UBND xã

- Hội trường xã

 

 

- PHS02-HU

17

- Sáng: Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (cả ngày).

- Chiều: Họp liên tịch triển khai nhiệm vụ XD NTM và công tác PCBL (Bão số 3)

- BTG Đảng ủy

 

 

- Ban Thường vụ

- HT lớn

 

 

- Hội trường xã

18

- Sáng: Họp BCĐ Phòng chống bão lụt

- Chiều: Sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm

 - BCĐ PCBL

- Ban Thường vụ

- Hội trường xã

- Hội trường xã

19

- Sáng: HN học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII và các Nghị quyết của Tỉnh (cả ngày).

- Chiều: Giao ban Ủy ban

- Ban Thường vụ Đảng ủy, PCT UBND, CT UBMTTQ xã

- UBND xã

- HT lớn

 

 

- Hội trường xã

20

- Sáng: Làm việc với các phòng ngành cấp huyện kiểm tra Hồ sơ NTM.

 

- Chiều: + Giao ban UBND huyện

 - BCĐ, BQL XDNTM

- UBND xã

- Hội trường xã

 

 

- PHS01-HU

21

Thứ bảy: Đi cơ sở

 - Ban Thường vụ

 - Các đơn vị thôn

22

Chủ nhật

 

 

23

- Sáng: Giao ban

 

 

- Chiều: Họp Khối Dân vận .

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- Ban Dân vận

Hội trường xã

 

 

Hội trường xã

24

- Sáng: Kiểm tra cơ sở

- Chiều: Họp BCD công tác tôn giáo

 

- BCĐ CT tôn giáo

 

Hội trường xã

25

- Sáng:  Làm việc với đoàn kiểm tra NTM tỉnh

- Chiều: Họp Thường trực HĐND xã    

 - BCĐ, BQL XDNTM

 

- TT HĐND xã

 

- Hội trường xã

26

- Sáng: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện

- Chiều: + Thường trực HĐND huyện họp phiên thứ 23.

+ 17h: Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện và Tượng đài Bác Hồ (Đảo Hồ Bình Sơn) nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

- Bí thư Đảng ủy

- TT HĐND xã

 

- Bí thư Đảng ủy

- PHS02-HU

- PHS01-HU

 

- xã Phú Phong và Thị trấn huyện

27

- Sáng: - Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Chiều:  Kiểm tra cơ sở

- UBND xã

 

-Hội trường xã

28

Thứ bảy: Đi cơ sở

 

 

29

Chủ nhật

 

 

30

- Sáng: Giao ban

 

 

- Chiều:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- Ban Thường vụ

- Hội trường xã

 

 

- Hội trường xã

31

Đi cơ sở

 

 

 

 

Nơi nhận

- Đoàn công tác của BTVHU chỉ đạo GP,

- Văn phòng Huyện uỷ,                                                                  

- Các ban Đảng;

- MTTQ và các đoàn thể,,

- Các đồng chí Đảng ủy viên,

- Lưu Văn phòng.                                                                                  

              T/M BAN THƯỜNG VỤ

      BÍ THƯ

 

 

 

 

 

                       Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

. . . . .