05-03-2018 - 07:08

lịch làm việc tháng 3/2018

HUYỆN ỦY HƯƠNG KHÊ

ĐẢNG ỦY XÃ GIA PHỐ

*

          Số: 15-CTr/ĐU

                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                  

                Gia Phố, ngày 03 tháng 03 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2018

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

- Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018.

- Chỉ đạo duy trì và phát triển các tiêu chí Nông thôn mới; phát động phong trào làm GTNT, KMBT; tăng cường kiểm tra, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho cây trồng, vật nuôi; chủ động các phương án phòng chống thiên tai.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách an sinh xã hội, đảm bảo ANTT, TTATXH, ATGT trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý các vụ việc; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời và xây dựng khu xử lý rác tập trung của huyện.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:

Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Địa điểm

01

 

Sáng: Chào cờ

Chiều: Họp Thường trực

- Toàn thể cơ quan

- Các Thường trực

- HT UBND xã

- HT UBND xã

02 - 03

 

Tập trung tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời và XD khu xử lý rác thải tập trung tại vùng Khe Nác`

- BCH Đảng bộ, MT, các đoàn thể;15 Chi bộ  

- Nhà Văn hóa xã và Hội quán 12 thôn

04

 

Chủ nhật: 

Buổi chiều: BTV Huyện ủy làm việc với BCH Đảng bộ xã

 

- BCH Đảng bộ

 

- PHS02 - HU

05

 

Tập trung tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời và XD khu xử lý rác thải tập trung tại vùng Khe Nác`

- BCH Đảng bộ, MT, các đoàn thể;15 Chi bộ, các Chi hội, chi đoàn 12 đơn vị thôn

- Nhà Văn hóa xã và Hội quán 12 thôn

06

 

Sáng: Lễ Giao quân 2018

 

Chiều: Họp Lực lượng xung kích tuyên truyền XD Bãi rác tạm thời và Khu xử lý rác

- BCH Quân sự

 

- Ban Thường vụ

- SVĐ Trường THPT Hương Khê

- Nhà Văn hóa xã

07 -15

 

Tập trung tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời và XD khu xử lý rác thải tập trung tại vùng Khe Nác`

- BCH Đảng bộ, MT, các đoàn thể;15 Chi bộ, các chi đoàn, Chi hội 12 đơn vị 

Hội quán 12 thôn

16

 

Sáng: Hội nghị triển khai Đề án làm GTNT, KMBT năm 2018

Chiều: Đi cơ sở

- Lãnh đạo xã

- Hội trường lớn

17-18

Nghỉ

   

19

Sáng: Giao ban

 

Chiều: Họp Ban Thường vụ

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- Ban Thường vụ Đảng ủy

- HT UBND xã

20

Sáng:  - Kiểm tra XD Khu dân cư mẫu Hải Thịnh.

Chiều: Đi cơ sở

- Ban Thường vụ

- Thôn Hải Thịnh

21

Sáng: Họp Ban Thường vụ  

Chiều: HN tổng kết CT Bảo vệ rừng, PCCCR năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

- Ban Thường vụ

- Lãnh đạo xã

- HT UBND xã

- Hội trường lớn

22

Sáng: Giao ban Ủy ban

Chiều: Hội nghị triển khai chuyên đề “Phát huy dân vận khéo trong huy động nguồn lực XD NTM đô thị văn minh” và triển khai “năm Dân vận chính quyền 2018”

- UBND xã

- Bí thư, PBT, CT UBND, CT UBNTTQ xã

- HT UBND xã

- HT lớn

23

Sáng: Họp Khối Dân vận

Chiều: Họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo

- Khối Dân vận

- BCĐ CT Tôn giáo

- HT UBND xã

- HT UBND xã

24-25

Chỉ đạo cơ sở

   

26

Sáng: Giao ban

 

Chiều: Họp Thường trực HĐND xã

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- HĐND xã

- HT UBND xã

 

- HT UBND xã

27

Sáng: Ban Thường vụ làm việc với Ban MT thôn Phố Thịnh

Chiều: Ban Thường vụ làm việc với Ban MT thôn Phố Cường

- Ban Thường vụ

 

- Ban Thường vụ

- HT thôn Phố Thịnh

- HT thôn Phố Cường

28

Sáng: - Ra quân huấn luyện QS năm 2018

Chiều: -Học  tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

- BCH QS xã

- TT Đảng ủy

- HT UBND xã

- Nhà Văn hóa xã

29

Sáng: Ra quân chiến dịch làm GTNT, KMBT 2018

Chiều: Kiểm tra chiến dịch GTNT 2018

- UBND xã, các đơn vị thôn

 

- Ban Thường vụ

- Các đơn vị thôn

 

- Các đơn vị thôn

30

Sáng: Họp Các Thường trực, XD lịch tháng 4

Chiều: Đi cơ sở

- Các Thường trực

- HT UBND xã

31

Nghỉ

 

 

  Nơi nhận:                                                             T/M  BAN THƯỜNG VỤ

- Đoàn CT theo QĐ 95;                                                                              BÍ THƯ          

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- UBMTTQ, các ngành, đoàn thể;

- Bí thư Chi bộ, thôn trưởng 12 đơn vị thôn;

- Lưu: VP.                          

                                                                                          Nguyễn Tiến Dũng

 

 

. . . . .