08-02-2018 - 07:11

lịch làm việc tháng 2/2018

HUYỆN ỦY HƯƠNG KHÊ

ĐẢNG ỦY XÃ GIA PHỐ

*

          Số: 14-CTr/ĐU

                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                  

                Gia Phố, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

- Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018.

- Chỉ đạo duy trì và phát triển các tiêu chí Nông thôn mới; phát động phong trào trồng cây, làm GTNT, Thủy lợi đầu năm mới; tăng cường kiểm tra, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho cây trồng, vật nuôi; chủ động các phương án phòng chống thiên tai.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai học tập, quán triệt nghị quyết 04, 05, 06 của tỉnh, Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách an sinh xã hội, đảm bảo ANTT, TTATXH, ATGT trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý các vụ việc; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời và xây dựng khu xử lý chất thải rắn.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:

Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Địa điểm

01

16 ÂL

Sáng: Chào cờ

Chiều: Kiểm tra sản xuất

- Toàn thể cơ quan

- Ban Thường vụ

- HT UBND xã

-Các đơn vị thôn

02

17ÂL

 Sáng: Họp trả lời đơn của các hộ kiến nghị XD bãi rác

Chiều: Đi cơ sở

 - TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể

 

- Nhà Văn hóa xã

  

03

18 ÂL

Thứ 7: Các Chi bộ sinh hoạt thường kỳ, mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng.

 

 

04

19 ÂL

Nghỉ

   

05

20 ÂL

Sáng: Giao ban

 

 

Chiều: Phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, Công an , Quân sự

- UBND xã

-HT UBND xã

 

 

-HT UBND xã

06

21 ÂL

Sáng: lãnh đạo xã thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách và thanh niên SSNN

Chiều: Họp liên tịch

- Ban Thường vụ

 

 

- Ban Thường vụ

- Đối tượng CS và TNSSNN

 

- HT UBND xã

07

22 ÂL

Sáng: Giao ban Công an - Quân sự

Chiều: Ký kết giao ước thi đua

-UBND xã

- UBMTTQ - UBND xã

 - HT UBND xã

- HT UBND xã

08

23 ÂL

Sáng: Hội nghị triển khai nhiệm vụ các BCĐ và công tác Dân vận năm 2018

Chiều: Giao ban cụm ATLC

- Bí thư, PBT, CT UBND xã

 

- Các Thường trực, CA, QS

- HT lớn huyện

 

09

24 ÂL

Phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường

 - Cán bộ chỉ đạo thôn

Các đơn vị thôn

10

25 ÂL

Thứ bảy

 

 

11

26 ÂL

Chủ nhật

 

 

12

27 ÂL

 Sáng: Giao ban

 

 

Chiều: Thắp hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ

 - TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, Công an , Quân sự

-TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ngành, đoàn thể

 - HT UBND xã

 

 

-Đài Tưởng niệm LS

13

28 ÂL

Sáng: Đi cơ sở

Chiều: Họp cơ quan

 

- Toàn thể cơ quan

 

- HT UBND xã

14-20

29/12 – 05/01 ÂL

NGHỈ TẾT CỔ TRUYỀN MẬU TUẤT

(Từ ngày 14/02/2018 đến 20/02/2018 dương lịch)

   

21

06/01 ÂL

Sáng: Tết trồng cây                                       

Chiều: Gặp mặt đầu xuân  

 - UBND xã

- VP Đảng ủy, VP UBND xã

- HT UBND xã

- HT UBND xã

22

07/01 ÂL

Đi cơ sở

 

 

23

08/01 ÂL

 Sáng: Họp Khối Dân vận 

Chiều: Họp BCĐ công tác Tôn giáo

- Khối Dân Vận

- BCĐ công tác tôn giáo

 -HT UBND xã

-HT UBND xã

24

09/01 ÂL

Thứ 7: Kiểm tra sản xuất

 

 

25

10/01 ÂL

Chủ nhật: Nghỉ

 

 

26

11/01 ÂL

Sáng: Giao ban

 

 

Chiều: Họp Thường trực HĐND xã

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, Công an , Quân sự

- HĐND xã

 -HT UBND xã

 

 

-HT UBND xã

27

12/01 ÂL

Sáng: Chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam

Chiều: Họp Ban Thường vụ

- Lãnh đạo xã

 

- BTV Đảng ủy

- Trạm Y tế xã

 

-HT UBND xã

28

13/01 ÂL

Sáng: Đi cơ sở

Chiều: Học Nghị quyết 04, 05, 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ huyện

 

- BTV Đảng ủy

 

- Nhà Văn hóa xã

 

 Nơi nhận:                                                              T/M  BAN THƯỜNG VỤ

- Đoàn CT theo QĐ 95;                                                                              BÍ THƯ          

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- UBMTTQ, các ngành, đoàn thể;

- Bí thư Chi bộ, thôn trưởng 12 đơn vị thôn;

- Lưu: VP.                          

                                                                                          Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

. . . . .