08-10-2018 - 05:07

Lịch làm việc tháng 10/2018

HUYỆN ỦY HƯƠNG KHÊ

ĐẢNG ỦY XÃ GIA PHỐ

*

Số 22-CTr/HU

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

 


          

Gia Phố, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

 

I- MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống các Ban Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng cấp ủy, ngày Doanh nhân Việt Nam, Hội Nông Dân Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm.

- Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông 2018 và chuẩn bị sản xuất vụ Xuân 2019. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; phòng, chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

- Kiểm tra bình xét gia đình văn hóa năm 2018 và 3 năm (2016 – 2018).

- Kiểm tra toàn diện hoạt động năm 2018 tại các Chi bộ.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn. Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách.

- Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình; tuyên truyền xây dựng khu xử lý rác thải tập trung và điểm tập kết rác thải tạm thời của huyện; tuyên truyền, làm tốt công tác đảm bảo ANTT, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp khi mới phát sinh; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

II- DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Địa điểm

 

1

Sáng: Chào cờ đầu tháng

Chiều: Hội ý Ban Thường vụ

- Toàn thể cơ quan

- Ban Thường vụ

- Hội trường xã

- Phòng TT Đảng ủy

2

Sáng: Tham dự Hội thi hòa giải viên giỏi

          - Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp

Chiều: Họp liên tịch mở rộng

- UBND xã

- TT HĐND huyện

- BTV Đảng ủy

- TT Văn hóa huyện

- Hội trường lớn

- Hội trường xã

3

Sáng: Đi cơ sở

Chiều:  Họp các Thường trực XD Lịch công tác tháng 10

 

- Các Thường trực

 

- Phòng TT Đảng ủy

4

Sáng: Giao ban ủy ban

Chiều:  Họp TT HĐND xã

- UBND xã

- HĐND xã

- Hội trường xã

- Hội trường xã

5

Sáng: Ban Thường vụ kiểm tra Chi bộ Tân Phố

Chiều: Đi cơ sở

- Ban Thường vụ

 

- Ht thôn Tân Phố

 

6

Thứ 7:  Kiểm tra thực tế vị trí XD Khu xử lý rác tập trung của huyện

- Bí thư, CT UBND, CT MTTQ, Địa Chính

 - Khoảnh 6, TK 208

7

Chủ nhật: nghỉ

   

8

Sáng: - Giao ban

 

 

Chiều: Giao ban cụm ATLC-SSCĐ

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- UBND xã

- Hội trường xã

 

 

- Hội trường xã

9

Sáng: HĐND huyện giám sát hoạt động của TT HĐND xã

Chiều: Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban giám hiệu Trường THCS Gia Phố

- HĐND xã

 

- Ban Thường vụ

- Hội trường xã

 

- Trường THCS Gia Phố

10

Sáng: Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban giám hiệu Trường TH Gia Phố

Chiều: BCĐ toàn dân đoàn kết XD ĐSVH xã làm việc với Ban MT các thôn

- BTV Đảng ủy làm việc với BTV Huyện ủy về thực hiện Đề án thực hiện NQ18

- BTV Đảng ủy,

 

- BCĐ

 

- Ban Thường vụ

- Trường TH Gia Phố

 

-Hội trường xã

 

- PH số 02 -HU

11

Sáng:  Họp BCĐ 444

Chiều:  Giao ban ủy ban

- Ban Thường vụ

- UBND xã

- Phòng TT Đảng ủy

-  Hội trường xã

12

Sáng: Chức mừng ngày Doanh nhân (13/10) và ngày thành lập Hội ND (14/10)

Chiều:  Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Kiểm tra Đảng

- Ban Thường vụ

 

- TT Đảng ủy

- PH 02 cơ quan HU

 

- Hội trường lớn

13

 Thứ bảy: Đi cơ sở

 

 

14

 Chủ nhật:  Nghỉ

   

15

Sáng:  Giao ban

 

 

- Cập nhật kiến thức QP-AN

Chiều:  Hội nghị quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW; Nghị quyết 30-NQ/TW.  

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- Bí thư, CT UBND xã

- BTV Đảng ủy

- Hội trường xã

 

 

- BCH Quân sự huyện

- Nhà Văn hóa xã

16

Sáng:   Cập nhật kiến thức QP-AN

Chiều: Họp Khối Dân vận

- Bí thư, CT UBND xã

- Khối Dân vận

- BCH Quân sự huyện

- Hội trường xã

17

Sáng:  Cập nhật kiến thức QP-AN

 Chiều:  Họp TT HĐND xã

- Bí thư, CT UBND xã

- HĐND xã

 - BCH Quân sự huyện

- HT xã

18

 Sáng: Họp BCĐ XD NTM xã

Chiều: Giao ban ủy ban

- BCĐ

- UBND xã

- Hội trường xã

- Hội trường xã

19

Sáng:  Kỷ niệm ngày thành lập Hội Phụ Nữ VN

Chiều: Làm việc với Trường Mầm Non   

 

- Ban Thường vụ

 

-Trường Mầm Non

20

 Thứ bảy: BCĐ NTM huyện làm việc với xã GP

- BCĐ XDNTM xã

- Hội trường xã

21

 Chủ nhật:            Nghỉ

   

22-31

Kiểm tra toàn diện tại 12 đơn vị thôn

- Đoàn Kiểm tra

- Hội trường các thôn

 

 

Nơi nhận

- Đoàn công tác theo QĐ 95;

- Văn phòng Huyện uỷ;                                                                  

- Các Ban Đảng;

- MTTQ và các đoàn thể;

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

- Lưu Văn phòng.                                                                                  

              T/M BAN THƯỜNG VỤ

      BÍ THƯ

 

 

 

                       Nguyễn Tiến Dũng

 

 

. . . . .