31-03-2017 - 09:17

Kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Gia Phố, Hương Trạch

Ngày 30/3, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, soát xét kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Gia Phố và xã Hương Trạch, huyện Hương Khê.


 
Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh kiểm tra Trường mầm non xã Gia Phố
 

Gia Phố là xã được chọn làm thí điểm xây dựng NTM của Trung ương và được công nhận đạt chuẩn NTM cuối năm 2014; theo kết quả tự rà soát, đánh giá của xã theo bộ tiêu chí xã đạt nông thôn mới (Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND Hà Tĩnh về Bộ tiêu chí xã đạt nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh) có một số tiêu chí cần bổ sung, thực hiện để đạt chuẩn gồm: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Y tế, Tổ chức sản xuất, Môi trường và an toàn thực phẩm, Khu dân cư NTM kiểu mẫu...Do thường xuyên ảnh hưởng thiên tai, bão lũ nên hệ thống giao thông của xã Gia Phố xuống cấp

Qua kiểm tra thực tế và hồ sơ các tiêu chí thành viên Đoàn hướng dẫn, tư vấn địa phương cần phải tập trung thực hiện, xây dựng, kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể từng nội dung tiêu chí để hoàn thành các tiêu chí trước 30/6 như: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Tổ chức sản xuất, Môi trường, Trường học,... các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và người dân để phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; cân đối nguồn lực đảm bảo khả thi, bổ sung, khắc phục các tiêu chí NTM theo lộ trình.
 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hạnh: Gia Phố cần bổ sung thiết chế tại các nhà văn hóa thôn; sân vận động xã cần bổ sung cây xanh, rãnh thoát nước, sân khấu, quy hoạch điểm vui chơi cho người già và trẻ em


Đồng chí Lê Xuân Đức đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị xã Gia Phố tuyên truyền người dân phân loại rácđể giải tải cho các điểm trung chuyển, sử dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi
  
Theo kết quả tự rà soát, đánh giá của xã Hương Trạch theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND Hà Tĩnh) đạt 10 tiêu chí, Quyết định số 05 xã đạt 5 tiêu chí. Trong đó có một số tiêu chí liên quan đến hạ tầng kinh tế xã hội như: Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, ... đây là những tiêu chí cần nguồn lực lớn (gần 63 tỷ đồng). Xã Hương Trạch là địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018, để đạt được mục tiêu Ban chỉ đạo NTM xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ chức thực hiện.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, các xã Chánh Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Trần Huy Oánh ghi nhận những chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, của xã trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM thời gian qua. Tuy nhiên, nhìn chung chưa đạt yêu cầu, có những giai đoạn chùng xuống, việc lãnh đạo chỉ đạo còn thiếu sâu sát, chưa có các chuyên đề chuyên sâu trong xây dựng NTM, công tác tuyên truyền vận động còn hạn chế, người dân chưa hiểu rõ quan điểm mục tiêu của chương trình xây dựng NTM, tư tưởng trông chờ ỉ lại còn lớn...
 

... đoàn kiểm tra vườn mẫu tại hộ ông Nguyễn Công Tuyết thôn La Khê, xã Hương Trạch
 

Chánh Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Trần Huy Oánh: Các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM
 
Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; tổ chức điều chỉnh lại quy hoạch theo đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị, ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung phát triển sản xuất, củng cố HTX có đảm bảo liên kết với doanh nghiệp; ...; cân đối, huy động nguồn lực đảm bảo thiết thực, khả thi; có phương án, giải pháp cụ thể để duy trì nâng cấp các tiêu chí đã đạt, khắc phục, bổ sung các tiêu chí NTM theo quy định của Bộ tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh để Đoàn liên ngành tỉnh đánh giá lại trong tháng 6/2017 (đối với xã Gia Phố) và phấn đấu đạt NTM vào cuối năm 2018 (đối với xã Hương Trạch).


Theo Ngô Thắng/nongthonmoihatinh.vn
. . . . .
Tin cùng chuyên mục