20-06-2018 - 01:41

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Trung Hải tập trung huy động nguồn lực xây dựng khuôn viên nhà văn hóa thôn

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban quản lý xây dựng NTM xã Gia Phố. Ban phát triển thôn Trung Hải đã tập trung xây dựng khuôn viên nhà văn hóa xã đạt chuẩn

Cán bộ và nhân dân thôn Trung Hải đã huy động các nguồn lực trong nhân dân và nguồn XHH với tổng số tiền trên 30 triệu đồng đầu tư các hạng mục tại nhà văn hóa thôn như xây bồn hoa, Pano, khẩu hiệu tuyền truyền, tu sửa khu thể thao thôn trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Các hạng mục khác trong xây dựng khu dân cư cũng được Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã và Ban phát triển thôn quan tâm đầu tư xây dựng như vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, mở rộng mặt đường đồng thời xây dựng hệ thống mương thoát nước, đổ đường bê tông. Từ đó bộ mặt nhà văn hóa thôn và cảnh quan khu dân cư mẫu Trung Hải ngày một khởi sắc góp phần củng cố các tiêu chí khu dân cư mẫu./.

Đặng Long

. . . . .
Tin cùng chuyên mục