14-04-2017 - 10:48

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 4 cấp xã

Sáng ngày 13/4, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Lộc Hà phối hợp với UBND xã An Lộc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 cấp xã.

 

Với tổng thời gian 32 tiết, trong thời gian 4 ngày tập trung học tập (từ ngày 13 - 16/4), 220 học viên là công chức cán bộ không chuyên trách cấp xã, bí thư, phó bí thư, trưởng thôn, chủ nhiệm HTX, phó chủ nhiệm HTX, trưởng các đoàn thể cấp thôn, đại biểu HĐND cấp xã, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam của 13 xã trong toàn huyện sẽ được tiếp thu 07 chuyên đề cơ bản gồm: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phong, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia,nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh Dự bị động viên.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về chủ trương đường lối của Đảng, công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Nâng cao nhận thức cho các học viên trước âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thể lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và các biện pháp phòng chống ở cơ sở, từ đó vận dụng và từng vị trí công tác góp phần xây dựng Đảng, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo huyện phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu các địa phương cần bám sát kế hoạch, chấp hành nghiêm túc mọi yêu cầu của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã đặt ra. Để lớp học hoàn thành đạt kết quả tốt, các xã phải đảm bảo triệu tập đầy đủ quân số, tạo mọi điều kiện để các học viên được tham gia học tập theo đúng thời gian quy định. Sau quá trình được nắm chắc các nội dung học tập, bằng trí lực, trách nhiệm, các học viên sẽ có những vận dụng sát đúng với thực tế ở cơ quan đơn vị và địa phương cơ sở, để tiếp tục có những đóng góp tích cực trong công tác QPAN./.

                                                                           Theo Trâm Anh/locha.hatinh.gov.vn

 

. . . . .