Kế hoạch

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 24 26/07/2018 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
2 Số:23/KH-UBND 03/07/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)
3 02/NTM 17/07/2018 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ Về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2018
4 14-NQ/ĐU 27/02/2018 Nghị quyết tuyên truyền bãi rác
5 08 03/04/2018 kế hoạch tuyên truyề phổ biến giáo dục pháp luật quý 2
6 02 14/01/2018 kế hoạch tuyên truyề phổ biến giáo dục pháp luật quý 1
7 03 18/01/2018 Kế hoạch hoạt động và truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018