Kế hoạch

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 22/KH-UBND 21/06/2019 Thực hiện công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trong việc xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung của huyện
2 15/KH-UBND 02/05/2019 Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2019
3 17/KH-UBND 16/05/2019 Tuyên truyền công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn xã Gia Phố năm 2019
4 16/KH-UBND 16/05/2019 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
5 24 26/07/2018 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
6 Số:23/KH-UBND 03/07/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)
7 02/NTM 17/07/2018 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ Về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2018
8 14-NQ/ĐU 27/02/2018 Nghị quyết tuyên truyền bãi rác