18-04-2017 - 10:54

Hương Khê: Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9; Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 8 (2016 - 2017)

Hoạt động sáng tạo kỹ thuật trên toàn huyện thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Cấp ủy, Chính quyền bằng các văn bản cụ thể, giúp Ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp huyện tổ chức các hoạt động sáng tạo kỹ thuật tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

         Thực hiện Công văn số 25/BTCHTCT ngày 23/11/2016 của Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp Tỉnh về việc phát động, triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2016 - 2017), Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 8 (2016 - 2017). Ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp huyện tổ chức tổng kết Hội thi, Cuộc thi năm 2016 và phát động Hội thi, Cuộc thi năm 2017 tại trường THPT Hàm Nghi, đến nay việc xây dựng và tổ chức phong trào sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn huyện đã có sự đầu tư quy mô hơn về số lượng và chất lượng. Các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động sáng tạo kỹ thuật ngày càng tăng, Nhiều đơn vị đã có sự đầu tư trong công tác tuyên truyền, định hướng thực hiện các sản phẩm sáng tạo để lựa chọn các giải pháp chất lượng tham dự Hội thi, Cuộc thi cấp huyện.
          Với nhận thức đúng đắn, sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp huyện hy vọng rằng trong thời gian tới phong trào sáng tạo kỹ thuật trong toàn huyện chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến mạnh mẽ, chọn được những đề tài hấp dẫn, có tính ứng dụng cao tham gia Hội thi, Cuộc thi các cấp, phong trào nghiên cứu khoa học sẽ trở thành một phong trào quần chúng, có sức lan tỏa sâu rộng, từng bước ứng dụng vào thực tiễn, mang lại các giá trị nâng cao đời sống xã hội trên địa bàn huyện nhà./.
 
 
Theo BAN TỔ CHỨC HỘI THI, CUỘC THI CẤP HUYỆN/huongkhe.hatinh.gov.vn
. . . . .